प्रदेश लेखा ईकाइ कार्यालय

  • Author: STCO
  • Time: 2020-02-18 11:26:55
  • Page Visit: 1244

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय:        लेखा नियन्त्रक :                     फोन न. :                                   इमेल:   

पश्चिम रुकुम                               श्री सुनिल नेपाली                      9857824339                rukum.pfuo59@gmail.com   

सल्यान                                         श्री मोहन कुमार जैसवाल          9848171085              salyan.pfuo60@gmail.com   

 डोल्पा                                         श्री कमल बहादुर रोकाया        9858027678             dolpa.pfuo61@gmail.com

जुम्ला                                            श्री धन प्रसाद शर्मा                    9858322345               jumla.pfuo62@gmail.com

मुगु                                                श्री ज्ञान बहादुर वली                9858322517              mugu.pfuo63@gmail.com

हुम्ला                                            श्री रामदत्त पाण्डे                     9858320207              humla.pfuo64@gmail.com

कालिकोट                                 श्री डम्मर प्रसाद अर्याल             9858322536              kalikot.pfuo65@gmail.com

जाजरकोट                                 श्री सुरेन्द्र पौडेल                        98449123775             jajarkot.pfuo66@gmaol.com

दैलेख                                         श्री हरि बहादुर थापा                 089590011                 dailekh.pfuo67@gmail.com